Akademik


Modul Terbahagi Kepada Dua Bahagian Kertas 1 Dan Kertas 2 Sepertimana Sistem Pembelajaran Kementerian Pendidikan
Merangkumi Keseluruhan Modul Pembelajaran Dari Tahap 1 Sehingga Tingkatan 5
Meliputi Keseluruhan Subjek Bagi Setiap Tahap
Pembahagian Topik Bagi Setiap Subjek Yang Dipelajari Bagi Setiap Tahap
Setiap Topik Mempunyai 20 Set Soalan Yang Mana Setiap Set Mempunyai 15 Soalan Menjadikan Jumlah Soalan Bagi Setiap Topik Mencapai 300 Soalan
Soalan Tambahan Dalam Latih Tubi Menjadikan Jumlah Soalan Mencecah 500 Soalan Bagi Setiap Topik
Lakukan Simulasi Peperiksaan Dengan Mengikut Masa Peperiksaan Yang Betul
Arkib Soalan Menampilkan Soalan-soalan Tahun Lepas UPSR, PMR dan SPM Dari Tahun 2005
Kad Laporan Memudahkan Pemantauan Bagi Mengenalpasti Kelemahan Pelajar
Pelajar Dipantau Melalui Graf Bagi Melihat Perkembangan Prestasi Pelajar Dalam Setiap Subjek
Nota Dan Kamus Tersedia Bagi Membantu Pelajar
Video Motivasi Membantu Pelajar Menangani Masalah Pembelajaran Dan Menghadapi Peperiksaan